Reklama w Internecie, krótko i na temat: jest obecnie najskuteczniejszą formą reklamy firmy, najbardziej trwała i widoczną przez 24 godziny na dobę (chyba, że padnie...